Family Reunion With Cousin Franky Sánchez Fujishiro, Cousin Gardenia Hung, and Niece Klaudia In Santiago de Cuba

Gardenia C. Hung, M.A., B.A.
http://www.Google.com/profiles/ghungma